Klinička epidemiologija

O studiju (pdf)
Nastavni plan i program (pdf)
Uvjeti za nastavak studija na doktorskom studiju "Klinička medicina utemeljena na dokazima" (pdf)

Glavni razlog za pokretanje specijalističkog studija "Klinička epidemiologija". je posvemašni nedostatak izobrazbe iz kliničke epidemiologije u nas, kao i nepostojanje kliničke epidemiologije kao medicinske struke. Klinička epidemiologija u svijetu je definirana medicinska struka, koja primjenjuje epidemiološke metode na kliničku problematiku, malih skupina ili bolesnika ponaosob, a bavi se kvantitativnom procjenom dijagnostičkih postupaka, postavljanja prognoze, etiologije bolesti, uspješnosti liječenja te štetnosti terapijskih postupaka. Integralni dio kliničke epidemiologije jest i medicina utemeljena na dokazima (engl. evidence based medicine, EBM) koja primjenjuje jednake metode za nepristranu prosudbu dokaza sadržanih u publiciranim radovima. Cilj je studija da polaznici, budući svučilišni magistri kliničke epidemiologije, upoznaju metode kritičke procjene znanstvenih spoznaja glede njihove kliničke primjenjivosti te nepristrane prosudbe medicinskog rada i njegovog planiranja i unaprijeđenja.


RASPISAN JE NATJEČAJ ZA UPIS U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018. (pdf)

OBRAZAC ZA PRIJAVU (doc) Ispiši stranicu