Natječaj za stipendije za studij u Slovačkoj Republici

Natječaj za stipendije za studij u Slovačkoj Republici


Rok: 15. ožujka 2019.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za studij u Slovačkoj Republici u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike za razdoblje od 2018. do 2022. godine, potpisanog 19. siječnja 2018. godine u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuju Natječaj za:

b) stipendije za doktorski, tj. poslijediplomski studij u trajanju od jednog (1) mjeseca do deset (10) mjeseci;

Prijava za stipendiju treba sadržavati dokumente, dostavljene u dva (2) primjerka, na slovačkome, češkome ili engleskome jeziku. Popis prijavnih dokumenata možete pronaći na stranicama Natječaja.
Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na slovačkome, češkom ili engleskom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik, osim domovnice koja može biti na hrvatskome jeziku.

NAPOMENA: Kandidati koji se prijavljuju za programe na slovačkome ili češkome jeziku trebaju izvršiti samoprocjenu znanja jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te u skladu s tim navesti potrebne podatke u slovačkome prijavnom obrascu.

Svi zainteresirani kandidati trebaju cjelokupnu prijavnu dokumentaciju dostaviti u dva (2) primjerka do 15. ožujka 2019. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.


Izvor:MZO

Ispiši stranicu