Laboratorij za temeljnu neuroznanost

Laboratorij za temeljnu neuroznanost

u Labu se provode temeljna istraživanja usmjerena na proučavanje središnje regulacije respiracijskog i kardiovaskularnog sustava s naglaskom na mehanizmima u podlozi respiracijske i simpatičke neuroplastičnosti

Laboratorij za temeljnu neuroznanost

   Laboratory for Basic Neuroscience
Voditeljica laboratorija
  
 prof. dr. sc. Renata Pecotić 
 
Opis istraživanja
U Laboratoriju za temeljnu neuroznanost provode se temeljna istraživanja usmjerena na proučavanje središnje regulacije respiracijskog i kardiovaskularnog sustava s naglaskom na mehanizmima u podlozi respiracijske i simpatičke neuroplastičnosti izazvane ponavljanim hipoksijama ili hiperkapnijama koje se javljaju u oboljelih od opstrukcijske apneje tijekom spavanja (OSAS). Istraživanja se provode na animalnom modelu (in vivo) te uključuju snimanja aktivnosti freničkoga i renalnog simpatičkog živca u anesteziranih Sprague Dawley štakora.

Projekti
 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ
Trajanje projekta: 2014. - 2020 

Promjene disanja i simpatičke živčane aktivnosti prilikom ponavljanih hipoksija - uloga serotonina 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Valić
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ
Trajanje projekta: 2012. - 2015. 

Središnja regulacija kardiovaskularnog i respiracijskog sustava - uloga serotonina 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med.
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ
Trajanje projekta: 2008. - 2014. 

Neuralna kontrola disanja u budnosti i spavanju 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ
Trajanje projekta: 2007. - 2014. 

Središnja regulacija simpatoinhibicije i hipotenzije za vrijeme hemoragije 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med.
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ
Trajanje projekta: 2004. - 2007. 

Neurotransmiteri u kontroli disanja
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ
Trajanje projekta: 2001. - 2006.
 
Članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Renata Pecotić, dr. med., voditeljica laboratorija  [CV]
prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med., glavni istraživač  [CV]
prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med., suradnica  [CV
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig, dr. med., suradnica  [CV]
dr. sc. Katarina Madirazza, mag. ing., poslijedoktorandica  [CV]
Doris Plaćaš, mag. biol., doktorandica  [CV]
Jelena Baričević, kem. teh., Viši laborant  [CV]
Foto album 

Planovi budućih istraživanja 
U Laboratoriju za temeljnu neuroznanost planira se uspostavljanje životinjskog modela kronične ponavljane hipoksije/hiperkapnije, kojim bi se moglo replicirati obrasce dugoročne izloženosti hipoksiji/hiperkapniji i koji bi bolje oponašao patofiziološke procese u pozadini OSA-e u pacijenata. Takav bi model omogućio istraživanje dugoročnih promjena živčane aktivnosti te bi bio prikladniji za izazivanje i proučavanje promjena uzrokovanih oksidativnim stresom. Procjena oksidativnog stresa provodit će se ispitivanjem proteinskih modifikacija (npr. karbonilacije proteina), promjena u aktivnosti proteasoma i izražaju upalnih markera, izazvanih akutnim i kroničnim izlaganjima ponavljanoj hipoksiji i/ili hiperkapniji. 
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: acute intermittent hypoxia, acute intermittent hypercapnia, chronic intermittent hypoxia, chronic intermittent hypercapnia, respiratory activity, sympathetic activity, oxidative stress, inflammation markers, protein modifications, obstructive sleep apnea 

Ispiši stranicu