Integrirani studiji

Integrirani studiji

Organiziramo nastavu za četiri diplomska studija: Medicina, Dentalna medicina, Farmacija i Medicina na engleskom jeziku.

Medicinski fakultet u Splitu organizira nastavu za četiri integrirana preddiplomska i diplomska studija: Medicina, Dentalna medicina, Farmacija i Medicina na engleskom jeziku.
Svi navedeni studiji usklađeni su s Bolonjskim procesom i imaju odgovarajuće dopusnice (dostupne na stranici Dokumenti).

Pravila za prijelaz studenata (pdf) 


  Ispiši stranicu