Klasifikacijski sustav

  
 

Knjižnična je građa iz područja biomedicine i zdravstva raspoređena prema američkom klasifikacijskom sustavu NLM (National Library of Medicine) koji se ažurira od 19. st. Svakoj je tiskanoj publikaciji dodijeljena oznaka mjesta (signatura) na temelju te klasifikacije. Američki je sustav odabran budući da se SAD smatra domovinom medicinskog knjižničarstva. 

Za građu iz drugih područja, a koja je dio knjižničnog fonda, za označavanje se koristi klasifikacijski sustav LCC  Kongresne knjižnice (Library of Congress). 

NLM
QS    Anatomija
QT    Fiziologija
QU    Biokemija. Biologija stanica i genetika
QV    Farmakologija
QW   Mikrobiologija. Imunologija
QX    Parazitologija. Vektori bolesti
QY    Klinička laboratorijska patologija
W      Opća medicina. Zdravstvena struka
WA   Javno zdravstvo
WB    Medicinska praksa
WC    Prenosive bolesti
WD    Medicina u posebnim okružjima
WE     Mišićno-koštani sustav
WF     Dišni sustav
WG    Kardiovaskularni sustav
WH    Hematološki i limfni sustav
WI      Probavni sustav
WJ     Urogenitalni sustav
WK    Endokrini sustav
WL     Živčani sustav
WM    Psihijatrija
WN    Radiologija. Dijagnostičko snimanje
WO    Kirurgija. Rane i ozljede
WP     Ginekologija
WQ    Porodništvo
WR     Dermatologija
WS     Pedijatrija
WT     Gerijatrija
WU     Stomatologija. Oralna kirurgija
WV    Otolaringologija
WW   Oftamologija
WX    Bolnice i druge zdrastvene zgrade
WY    Sestrinstvo
WZ    Povijest medicine. Medicinski miscelanij  
 
LCC
BF    PSIHOLOGIJA
BJ    ETIKA
BL    RELIGIJE
D      POVIJEST
G      GEOGRAFIJA. ANTROPOLOGIJA
H      SOCIJALNE ZNANOSTI
HM  SOCIOLOGIJA
      POLITIČKE ZNANOSTI
K      PRAVO
L       OBRAZOVANJE
P      JEZIK I KNJIŽEVNOST
Q      ZNANOST
QD    KEMIJA
QH    BIOLOGIJA
Ispiši stranicu