Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Prijedloge s pojašnjenjem dostaviti na uzz@mefst.hr najkasnije do 15. siječnja 2023.g.

Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

raspisao je

Nagrade se dodjeljuju domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Sve zainteresirane molimo da pošalju Prijedloge s pojašnjenjem Ured za znanost najkasnije do 15. siječnja 2023.g., putem emaila uzz@mefst.hr

Prijedlozi moraju biti u pismenom obliku i obvezno trebaju sadržavati:
a) područje za koje se dodjeljuje nagrada;
b) kratki životopis predloženika;
c) temeljito obrazloženje s primjerkom djela (znanstveni rad ili opis umjetničke kreacije) na koji se prijedlog odnosi;
d) sažetak znanstvenog ili opis umjetničkog dostignuća.

Prijedlogu se mora, prema naravi stvari, priložiti primjerak originala djela ili njegov preslik s naslovnom stranicom publikacije i podatkom gdje je objavljeno, deplijan, fotografija, partitura, primjerak projekta ili njegova bitnog dijela iz kojega se može ocijeniti njegova vrijednost koja ga čini podobnim za dodjelu nagrade te skraćeno obrazloženje prijedloga opsega najviše petnaest napisanih redaka, koje će se čitati prigodom objavljivanja dobitnika nagrada.
Prijedlozi koji ne sadržavaju podatke iz točaka a), b), c) i d) i uz koje nisu dostavljeni navedeni prilozi neće se uzimati u obzir za dodjelu nagrade.

U daljnjoj proceduri Povjerenstvo za znanost upućuje Prijedloge Odboru za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti do 31. siječnja 2023.g.

Nagrade, koje se sastoje od plakete i povelje, dodjeljuju se svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 134 od 8. studenoga 2023.g.

Ispiši stranicu