Fakultet

Fakultet

Misija Fakulteta jest promicanje izvrsnosti medicinske struke objedinjavanjem znanstvenoistraživačke, nastavne i stručne djelatnosti.

O nama

Medicinski fakultet u Splitu osnovan je kao samostalni fakultet u okviru Sveučilišta u Splitu 26. ožujka 1997. Studijski program Medicina odvija se od 1974. godine. 

Fakultet trenutno izvodi četiri integrirana preddiplomska i diplomska studijska programa: Medicina, Dentalna medicina, Farmacija (u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom) i Medicina na engleskom jeziku. Na program Medicina godišnje se upisuje 90 studenata, na program Dentalna medicina 30, na program Farmacija 30 te na program Medicina na engleskom jeziku 60. Kriterij upisa je uspjeh na državnoj maturi. Plan i program nastave na studijima oslanja se na sve ključne bolonjske preporuke. Studiji Medicina i Dentalna medicina traju 6 godina i imaju 360 ECTS bodova, a Farmacija traje 5 godina i ima 300 ECTS bodova.

Na Fakultetu postoji i Doktorska škola u kojoj se izvode 3 poslijediplomska doktorska studija Medicina utemeljena na dokazima, Biologija novotvorina i Translacijska istraživanja u biomedicini te dva specijalistička studija Klinička epidemiologija i Sleep Medicine (Medicina spavanja).Fakultet je smješten na Križinama u samoj blizini KBC Split a obuhvaća kompleks triju zgrada fakulteta u kojima se izvodi nastavni i znanstveni rad te administrativna djelatnost, a postoje i hotelski kapaciteti za gostujuće nastavnike i restoran te klub Medicinskog fakulteta Pub@Med.Fakultet ima čitav niz nastavnih baza od kojih je glavna Klinički bolnički centar Split, na dvjema lokacijama u blizini, Firulama i Križinama te županijske ustanove Dom zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Stomatološka poliklinika i Ljekarne Županije splitsko-dalmatinske.

Medicinski fakultet u Splitu prednjači u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i međunarodnoj prepoznatljivosti na Sveučilištu u Splitu te potiče i pomaže mobilnost studenata i nastavnika. 

Na fakultetu djeluju Hrvatski centar za globalno zdravlje, Centar za medicinu spavanja te Cochrane Hrvatska. Tu se nalazi i sjedište elektroničkog izdanja međunarodnog časopisa Croatian Medical Journal.

 

Ispiši stranicu