Partneri

Partneri

Popis Sveučilišta prema kojima je mobilnost u svrhu studijskog boravka moguća nalazi se na linku
Za ostvarivanje mobilnosti u vidu stručne prakse nije potreban sporazum između dvije institucije. Ispiši stranicu