Hrvatski centar za globalno zdravlje


Hrvatski centar za globalno zdravlje osnovan je na temelju ideje o stvaranju suvremene znanstvene jedinice koja će moći odgovoriti na trenutne i buduće izazove u globalnom zdravlju.
Osnovna djelatnost Centra je stvaranje novih ideja, pretočenih u znanstvene projekte, s ciljem otkrivanja novih znanja primjenjivih za unaprjeđenje zdravlja ljudi u čitavom svijetu.

Odjeli:
Odjel za velika populacijska istraživanja
Odjel za Cochrane
Odjel za međunarodno znanstveno komuniciranje
Odjel za međunarodno zdravlje
Odjel za ekogenetiku


Vizija Hrvatskog centra za globalno zdravlje
Vizija Centra je stvaranje kontinuiteta izvrsnosti u istraživanju genetičkih, okolišnih i društvenih odrednica zdravlja ljudske populacije na globalnoj razini, kroz stvaranje novih i učinkovito sažimanje postojećih informacija te prijenos i diseminaciju tih informacija u javnost. Na taj će način hrvatska znanost i struka postati jasno prepoznatljive na međunarodnoj razini te pridonositi donošenju odluka i preporuka vezanih za globalno zdravlje.
 
Misija Hrvatskog centra za globalno zdravlje
Kao preduvjet razvoja novih i inovativnih pristupa globalnom zdravlju, jedan od temeljnih ciljeva Hrvatskog centra za globalno zdravlje je stvaranje kritičnog broja istraživača, zdravstvenih radnika i studenata s vještinama i znanjem istraživačke metodologije i znanstvene komunikacije. Putem Hrvatskog centra za globalno zdravlje Republici Hrvatskoj moraju biti raspoloživa znanja globalne znanstvene zajednice, a kroz rad Centra Hrvatska u njima treba postati i ravnopravni sudionik.
Djelovanje Hrvatskog centra za globalno zdravlje omogućuje rast stupnja razvijenosti hrvatskog društva, u kojemu osim vlastitih interesa pažnju posvećuje i problemima drugih, manje razvijenih zemalja. Djelatnici Centra i suradnici razmjenjivat će svoja znanstvena i stručna iskustva, koordinirati aktivnosti te odgajati nove naraštaje stručnjaka koji će doprinositi radu međunarodnih organizacija.

Ideja Hrvatskog centra za globalno zdravlje
U današnje doba nije moguće osmišljavati znanstvenu i zdravstvenu politiku u izolaciji od globalnih zbivanja. Uz to, sve se jasnije ocrtava usmjeravanje biomedicinskih znanosti prema genetici i genomici.

Vrednovanje rada Centra se temelji na:
1. Kvaliteti znanstvenih publikacija i broju citata;
2. Količini financijskih sredstava probavljenih za potrebe provođenja znanstvenih projekata;
3. Primjeni rezultata znanstvenih istraživanja na dobrobit zajednice.
Za sva tri pokazatelja očekuje se da trajno budu značajno bolji u odnosu na prosjek drugih znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Hrvatski centar za globalno zdravlje je ustrojen kako bi se bavio isključivo međunarodno konkurentnim znanstvenim, stručnim i savjetničkim radom, čiji okviri nadilaze granice Republike Hrvatske i doprinose učinkovitijem pridruživanju hrvatske znanosti europskoj i globalnoj znanstvenoj zajednici. Navedeni pokazatelji su objektivno mjerljivi i stoga predstavljaju najvažnije kriterije uspješnosti rada djelatnika Centra.
  Ispiši stranicu