Razvoj karijera mladih istraživača - HRZZ

Razvoj karijera mladih istraživača - HRZZ

Izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023-10)
Rok za prijavu: 17.10.2023.g.
Hrvatska zaklada za znanost Korisnik je sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO) za provedbu Programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ u okviru investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.

Za potrebe ovog Natječaja Prijaviteljem se smatra javna znanstveno-istraživačka organizacija koja iskazuje potrebu za zapošljavanjem asistenata i predlaže kandidate za mentore asistenata. Mentor je osoba odgovorna za znanstveno napredovanje asistenta i mora biti istraživački aktivan. Organizacija u prijavi treba navesti broj traženih asistenata. Opravdanje traženog broja asistenata mora biti jasno obrazloženo kroz dosadašnje rezultate Organizacije, trenutačne kapacitete i potrebe, planirane aktivnosti (način izobrazbe, metode rada i zadatke asistenta) te potencijal Organizacije za profesionalni razvoj asistenta.
 

Ukratko o natječaju:

Znanstveno područje: Na natječaj se mogu prijaviti projektni prijedlozi samo iz STEM područja

Organizacije-prijavitelji: javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji

Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće asistenta

Trajanje zaposlenja asistenta: 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti)

Rok za prijavu: 17.10.2023.g.

Cjelokupni postupak zapošljavanja asistenta u okviru ovog Natječaja sastoji se od nekoliko koraka:

  1. Prijava Organizacije na natječaj HRZZ-a (rok za prijavu: 17.10.2023.g.)
  2. Dostava dokumentacije kandidata za mentora (rok za dostavu: 31.10.2023.g. do 13:00 CET putem EPP sustava)
  3. Vrednovanje prijave (trajanje vrednovanja: najviše 5 mjeseci)
  4. Raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje asistenata
  5. Zapošljavanje asistenata i početak financiranja (procjena: druga polovina 2024. godine)


Natječajna dokumentacija:

Tekst Natječaja (.pdf)


Upute za prijavitelje (.pdf)


Izvor:HRZZ (DOK-2023-10)

Ispiši stranicu