Transfer tehnologije

Transfer tehnologije

MEFST

Learning is a lifelong process. All people of every status and age should continuously learn and complement each other by exchanging knowledge and experiences. Knowledge is not an end in itself. The purpose of knowledge is the exchange and use of knowledge with the aim of own prosperity and the prosperity of the wider community. Throughout history, innovations and innovators have changed the world, so by learning, researching, generating new ideas and innovations, let's make the world a better place for everyone.
Učenje je cjeloživotni proces. Svi ljudi svakog statusa i dobi trebaju kontinuirano učiti te se međusobno dopunjavati razmjenom znanja i iskustava. Znanje nije samo sebi svrha. Svrha znanja je razmjena i upotreba znanja s ciljem vlastitog prosperiteta i prosperiteta šire zajednice. Kroz čitavu povijest, inovacije i inovatori su mijenjali svijet, i zato učenjem, istraživanjima, generiranjem novih ideja i inovacija zajedno učinimo svijet boljim mjestom za sve.
Povjerenstvo za procjenu inovativnosti i komercijalizaciju
admin: Ante Bošnjak, mag. oec.
mail: ante.bosnjak@mefst.hr
  Ispiši stranicu