Istraživački projekti u personaliziranoj medicini

Istraživački projekti u personaliziranoj medicini

Rok za iskazivanje interesa je 10. travnja 2018. godine
Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 26. srpnja 2018. godine 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2018. godine „Istraživački projekti u personaliziranoj medicini – pametna kombinacija pretkliničkih i kliničkih istraživanja s pomoću podatkovnih i ICT rješenja”
 

 
Nova ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržao 31 partner iz 22 države. Sufinancira je Europska komisija te je usmjerena usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije. U sklopu projekta predviđeno je raspisivanje subvencioniranoga poziva kojemu je cilj financiranje projekata koji pokazuju kliničku izvedivost personalizirane medicine u složenim bolestima (uključujući multifaktorske, monogene i druge bolesti). Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner u pokretanju prvoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Poziv su otvorile i podržale institucije iz sljedećih država:

 • Španjolske
 • Austrije
 • Kanade
 • Danske
 • Estonije
 • Finske
 • Francuske
 • Njemačke
 • Mađarske
 • Irske
 • Izraela
 • Italije
 • Latvije
 • Luksemburga
 • Norveške
 • Poljske
 • Rumunjske
 • Slovenije
 • Španjolske
 • Švedske
 • Nizozemske
 • Turske
 • Belgije.

Zajedničke istraživačke prijedloge mogu podnijeti podnositelji koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija, ako su prihvatljivi u odnosu na relevantne nacionalne/regionalne kriterije za financiranje istraživanja:

 • A. Sveučilišta (istraživački timovi koji rade na sveučilištima, drugim visokim učilištima) ili istraživačkim institutima;
 • B. Klinike/javno zdravstvo (istraživački timovi koji rade u bolnicama/javno zdravstvo i/ili drugim ustanovama zdravstvene zaštite i zdravstvenim organizacijama). Potiče se sudjelovanje liječnika u istraživačkim timovima;
 • C. Privatni partneri, npr. mala i srednja poduzeća (SME).

Prihvatljivi korisnici: Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Svaki konzorcij koji podnosi projektni prijedlog mora uključiti najmanje tri partnera koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz triju različitih zemalja čije organizacije sudjeluju u pozivu.

Otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga predviđeno je za 9. veljače 2018. godine, a predaju se u dvije faze:

Rok za iskazivanje interesa je 10. travnja 2018. godine do 17.00 sati (CET).
Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 5. srpnja 2018. godine* do 17.00 sati (CET).
*Rok je produljen do 26. srpnja.

National guidelines - ERA PerMed

Više informacija i uputa za prijavu nalai se na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izvor: MZO

Ispiši stranicu