SEA - EU

Sveučilište u Splitu dio je Alijanse Europskog sveučilišta mora (SEA-EU) koja se sastoji od 9 sveučilišta: 
  • Sveučilište u Cádizu (Španjolska) – Koordinator
  • Université de Bretagne Occidentale u Brestu (Francuska)
  • Sveučilište u Kielu (Njemačka)
  • Sveučilište u Gdańsku (Poljska)
  • Sveučilište u Splitu (Hrvatska)
  • Sveučilište na Malti (Malta)
  • Sveučilište Parthenope u Napulju (Italija)
  • Sveučilište Nord u Bodøu (Norveška)
  • Sveučilišta Algarve u Farou (Portugal)
 
Studenti mogu koristiti mobilnost na nekom od sveučilišta iz Alijanse, bez obzira imaju li sastavnice potpisane sporazume.
Više o SEA-EU alijansi možete pročitati ovdje.

https://sea-eu.org/home/   
Ispiši stranicu