Odluka o rang listi kandidata_SEA EU_travanj 2024

Odluka o rang listi kandidata_SEA EU_travanj 2024

Mobilnost osoblja
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa SEA EU u natječajnoj 2023. godini  Ispiši stranicu