Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“


Rok: 1. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2019./2020.


Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2019. neće navršiti 30 godina.

Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu i kandidati koji imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva (2) primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na engleskome jeziku:

- otisnut ispunjen prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
- otisnut ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;
- prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
- životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
- prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom (iz kojega je vidljivo da je ustanova voljna prihvatiti kandidata);
- presliku diplome diplomskoga studija (neovjerena preslika diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik);
- kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
- dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama (preporuke priložiti samo u primjerku dokumentacije s originalnim dokumentima, ne i u primjerku koji sadrži preslike);
- presliku domovnice (neovjerenu);
- dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

    a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
    b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
    c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju.


Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2019.


Više detalja i prijavne obrasce možete pronaći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Izvor: MZO

Ispiši stranicu