Psihološka medicina

Psihološka medicina


Istraživanja u području ratnih trauma, traumatskih memorija i procesa žalovanja. 

Psihološka medicina

 Psi lab
Voditeljica
 
doc. dr. Slavica Kozina, prof. psi.
 
Opis istraživanja
Istraživanja se temelje na analizi sadržaja traumatskih sjećanja na događaje kojima nije moguće manipulirati u istraživačke svrhe (žalovanje za nestalim sinom, DNA identifikacija djeteta na temelju fragmentiranih ostataka, svjedočanstva žrtava višestrukog silovanja u ratu).  Svjedočanstvo omogućava, u istraživačkom smislu, prijelaz je s pripovijedanja 'životne priče' na analizu sadržaja njihovih sjećanja: kodiranje jedinica sadržaja, procjenu tih jedinica i utvrđivanje pouzdanosti procjena (prema Weber, 1990.). U analizi sadržaja, snimljene ili zapisane sadržaje dane u tekstualnom, slikovnom ili zvučnom obliku potrebno je svrstati u kategorije (Hayes i Krippendorff, 2007.). Kategorije sadržaja mogu predstavljati svojevrsne načine razmišljanja, mogu upućivati na  raširenost neke pojave ili na upadljivost pojedinog obilježja.
U ovim istraživanjima, nakon prijepisa audio-zapisa svjedočanstva oca i majke nestale osobe kao i seksualno zlostavljanih osoba pojedine dijelove teksta nadopunjavali smo na osnovi bilješki vođenih tijekom intervjua opisom ponašanja ispitanika: stanka, plač, ustajanje, lomljenje ruku i sl. Sadržaj prijepisa svjedočanstva kodiralo je više procjenjivača, nezavisno jedni od drugih.

Projekti
 
Članovi tima/ suradnici
doc. dr. Slavica Kozina, prof. psi.
izv. prof. dr. sc. Mirela Vlastelica,
prof. dr. sc. Ivan Urlić,
dr. med. Josip Anđelo Borovac,
dr. med. Tonći Mastelić, 
Martin Kowalski, student
 
 
 
 

Područja istraživanja: ratna trauma, traumatska memorija i proces žalovanja

Ispiši stranicu