Natječaj za program „Istraživački projekti“ - HrZZ

Natječaj za program „Istraživački projekti“ - HrZZ


Rok za prijavu je do 24. svibnja 2019.
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: rok je produljen na 24. svibnja 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava. EPP sustav bit će dostupan za prijavu 15. travnja 2019. 

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr . Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Prvi odgovori će biti objavljeni 8. ožujka 2019.

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)

Više informacija i potrebne obrasce možete pronaći na stranicama Hrvatske zaklade za znanost.


Izvor:HrZZ

  Ispiši stranicu