Web portal i aplikacija Alumni MEFST

Web portal i aplikacija Alumni MEFST

Bivši studenti i prijatelji Medicinskog fakulteta u Splitu


Potaknuti interesom bivših studenata, a sada i članova udruge bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta u Splitu pod nazivom Almae Matris Alumni Facultatis Medicinae Spalatensis, AMAFMS, koji djeluju s ciljem obnove prijateljstva, očuvanja tradicije i promicanja ugleda Fakulteta, te uspostave i razvijanja suradnje s Fakultetima i ustanovama u kojima rade bivši studenti, pokrenut je web portal i aplikacija Alumni. 

Web portal i aplikacija koristit će se za analizu i vrednovanje alumnija u svrhu praćenja i analize zapošljivosti diplomiranih (alumnija) te napredovanja u struci (alumnija) nakon diplomiranja. Portal će omogućiti strukturirano prikupljanje informacija putem digitalnih upitnika, anketa i sl., s ciljem prikupljanja podataka za statističku analizu uspješnosti i napredovanja alumnija. Nadalje, omogućit će i provođenje anketiranja alumnija s temama povezanim s unapređenjem kvalitete studijskih programa i stručne prakse. Dodatno, bit će omogućena dvosmjerna komunikacija Alumni – Fakultet, s mogućnošću davanja inupta, prijedloga i savjeta.

Web portalu i aplikaciji se može pristupiti OVDJE.

Web portal i aplikacija je izrađena u sklopu provedbe projekta „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse na Medicinskom fakultetu u Splitu“, kodne oznake UP.03.1.1.04.0070, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda kroz program Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“  Ispiši stranicu