Otvoreni pristup

Prezentacija s radionice
Video upute o pohrani radova u repozitorij ⇒ zeleni put

 

Sveučilite u Splitu kao dio svoje strategije za razdoblje od 2021. do 2025. navodi poticanje otvorene znanosti koja u stručnoj literaturi nema jedinstvene definicije, ali se može opisati kao pristup kojim se promovira transparentno i otvoreno znanje koje se dijeli kroz suradničke mreže. Pri tom se naglasak ne stavlja samo na otvorenost izvora informacija, nego i na otvorenost istraživačkog ciklusa, što uključuje otvorenost metodologije istraživanja i istraživačkih podataka.

Razlozi za poticanje ovakvog pristupa su izbjegavanje umnožavanja istraživanja, stvaranje mogućnosti za provođenje više istraživanja na temelju istih podataka, poboljšanje kvalitete istraživanja zahvaljujući boljoj mogućnosti ponavljanja istraživanja i vrednovanja rezultata te borba protiv znanstvene prijevare. U konačnici, cilj je otvorene znanosti ubrzati znanstveni napredak. Transparentnost se ne zahtijeva samo zbog poboljšanja kvalitete istraživanja, već i zbog potrebe da se opravdaju financijska sredstva uložena u znanstvene procese. Provedena su i brojna istraživanja s ciljem da se pronađe povezanost između otvorenosti rada i njegove citiranosti, pa su tako Alkhawtani et al. (2020) pokazali da radovi u otvorenom pristupu imaju srednju vrijednost citiranosti 12,4, dok radovi koji to nisu imaju srednju vrijednost citiranosti 8,5.
 

Besplatan pristup znanstvenim informacijama

U Hrvatskoj je prije devet godina donesena Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu (2012) koja nije obvezujuća, ali je poticajna i naznačuje smjer u kojem će se kretati hrvatska znanstvena politika. U spomenutoj deklaraciji navedeno je da otvoreni pristup izvorima znanstvenih informacija označava:

  1. Mogućnost čitanja radova
  2. Mogućnost pohranjivanja radova
  3. Mogućnost distribucije radova
  4. Mogućnost pretraživanja radova
  5. Mogućnost dohvaćanja radova
  6. Mogućnost indeksiranja radova

Hrvatska nažalost još uvijek nije ispunila Preporuke komisije EU o pristupu znanstvenim informacijama i njihovu čuvanju (2018) prema kojima se očekuje od članica da osmisle strategiju otvorene znanosti te tako omoguće besplatan pristup stručno i znanstveno recenziranim znanstvenim publikacijama, istraživačkim podacima i rezultatima. Naime, u RH dosada nije usvojen nijedan dokument koji regulira ova pitanja.

S obzirom na to da je odnedavna na snazi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (2021) koji, između ostaloga, definira i prava autora znanstvenih radova te definira pojam objavljivanja publikacije, bitno je istaknuti da se prema spomenutom zakonu rad smatra objavljenim kada je dostupan javnosti i može se čitati, gledati ili slušati, što bi u slučaju znanstvenih radova značilo da se može citirati. Međutim, pod pojmom javnosti ne misli se isključivo na širu javnost, nego i na užu javnost koju čine osobe koje nisu rodbinskim ili prijateljskim vezama povezane s autorom. Dakako, u interesu je znanstvenika svoje radove učiniti vidljivima što široj javnosti, budući da time omogućuju veću citiranost radova i postižu veći h-index u renomiranim znanstvenim bibliografskim i citatnim bazama podataka poput WoS CC-a i Scopusa, što je ključno za njihovo znanstveno napredovanje. No, ne radi se samo o interesu pojedinih znanstvenika, nego i o interesu ustanova u kojima su zaposleni. Naime, osim za pojedince, mjerenja znanstvene produktivnosti i utjecajnosti provode se i za ustanove, i to na temelju analize podataka o citiranosti svih radova kojima su autori zaposlenici te ustanove.


Izvori informacija


Hrvatska Deklaracija o otvorenom pristupu. Zagreb: Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2012. [citirano: 2021-29-10]. Dostupno na: http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija
 
Strategija Sveučilišta u Splitu 2021. – 2025. Split: Sveučilište u Splitu, 2021. [citirano: 2021-29-10]. Dostupno na: https://www.unist.hr/sveuciliste/dokumenti/propisi?EntryId=1850&Command=Core_Download
 
Preporuka komisije EU o pristupu znanstvenim informacijama i njihovu čuvanju. Bruxelles: EU, 2018. [citirano: 2021-29-10]. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN
 
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Zagreb: Narodne novine, 111/2021.  [citirano: 2021-29-10]. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima
 
Alkhawtani RH, Kwee TC, Kwee RM. Citation advantage for open access articles in European Radiology. European Radiology. 2020;30(1):482-6. [citirano: 2021-29-10]. Dostupno na: https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-019-06389-0
 
Poljak Bilić, Ljiljana. Otvorena znanost. Radionica za knjižničare, Pomorski fakultet u Splitu; predavanje održano 18. listopada 2021.

 

Ispiši stranicu