Program

Ljetna škola Medicina životnih navika utemeljena na dokazima - PROGRAM (pdf)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu