Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori programima popularizacije znanosti u 2017. godini

Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori programima popularizacije znanosti u 2017. godini

Obavijest o financiranju

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini (Klasa: 402-07/17-12/00003, Urbroj: 533-19-17-0001) od 25. travnja 2017. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 43 programa popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 524.468,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 62 uredno pristigla zahtjeva te je, na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Financijska potpora programima popularizacije znanosti u 2017. godini

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-popularizacija@mzo.hr.

Ispiši stranicu