Mjesto zbivanja i registracija

Srpanj, 20-24, 2020.

Mjesto zbivanja
Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
Šoltanska 2, 21000 Split
Zgrade "A", "B" and "C"

i

KBC Split, Centar za medicinu spavanja
Šoltanska 1, 21000 Split


Registracija

Kontakt
Telefon  021/557 903
Fax   021/557 895
E-mail office@mefst.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu