Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Rok za prijavu: 2. listopada 2019.

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 euraneto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00
Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Više informacija na hrvatskom i engleskom jeziku te obrasce za prijavu se može naći preko poveznice.

Izvor:HrZZ Ispiši stranicu