O nama

Obrazovanje komunikacijskim vještinama strateška je orijentacija USSM-a, jer su kompetencije u ovom području bitni dijelovi profila svih diplomiranih studenata iz USSM-a: liječnika, doktora dentalne medicine i farmaceuta.
 
Također, suvremeni obrazovni proces u biomedicini i zdravstvu zahtijeva, kako od nastavnika, tako i od učenika, da razumiju i primijene pojmove osnovnog jezika u obrazovanju, što će omogućiti bolju komunikaciju među svim partnerima u modernom obrazovnom procesu i poboljšati ishode učenja, metode ocjenjivanja i kompetencije diplomanata.
 
Uzeti zajedno, postoji velika potreba za uspostavljanjem ljetnih škola u komunikacijskim vještinama na USSM-u, što neće pružiti samo dodatna znanja i vještine za sve polaznike, uključujući liječnike, doktore dentalne medicine i farmaceute, kao i studente odgovarajućih studijskih programa, ali i služiti USSM-u kao alat za razvijanje novih predmeta poboljšavajući postojeće studijske programe i pomoći u uspostavljanju novih studijskih programa na engleskom jeziku, za koji svi zahtijevaju odgovarajuće obrazovanje komunikacijskih vještina.
 
Ljetna škola o komunikacijskim vještinama u medicini (SSCSM) dio je projekta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu - Internacionalizacija visokog obrazovanja.
Izvodit će se u dvije razine:


Ljetna škola komunikacijskih vještina u medicini - osnovna razina (SSCSM-BL) i
Ljetna škola komunikacijskih vještina u medicini - napredna razina (SSCSM-AL),


koji čine vertikalno integrirani program sastavljen od dva dijela. Ove ljetne školske tečajeve razvija grupa profesionalaca s iskustvom u pedagoškim intervencijama i pristupima u medicini, a temelji se na ideji poboljšanja osnovnih sveučilišnih kurikuluma kojima nedostaje takav pristup.
 
Učinkovita komunikacija liječnik-pacijent ključna je komponenta za povećanje učinkovitosti liječenja. Kao i mnoge druge profesije, komunikacijske vještine su ključne za medicinsku praksu. Komunikacijske vještine mogu se naučiti od presudne važnosti u pružanju studentima medicine odgovarajućim znanjem i vještinama koje se mogu koristiti u poboljšanju njihovih kliničkih kompetencija. Stoga ljetna škola komunikacije u medicini na osnovnoj razini pokriva ovaj aspekt profesionalnog života svakog učenika. ž
 
Program ljetne škole Komunikacijske vještine u medicini odnosi se na obuku studenata medicine, ali i profesionalaca i drugih osoba iz različitih specijalnosti kliničke medicine. Poseban aspekt dat će se poboljšanju unutar- i međuprofesionalne komunikacije u kliničkoj medicini, komunikaciji liječnik-pacijent tijekom terapijske intervencije, obrazloženja i odlučivanja, rješavanja pogrešaka i nesigurnosti, komunikacije u timovima zdravstvene zaštite. Program ljetne škole nije sveobuhvatan u pogledu uključive pedagogije, ali je prilagođen ciljnoj skupini - budućim i sadašnjim stručnjacima iz različitih područja kliničke medicine. Svrha programa ljetne škole je inoviranje postojećeg studijskog programa medicine i pružanje stručnog usavršavanja medicinskih stručnjaka.
Program je strukturiran prema Temeljnom komunikacijskom nastavnom planu i programu za zdravstvenu profesiju (HPCCC) za dodiplomsko obrazovanje u Europi koji je razvilo Europsko udruženje za komunikaciju u zdravstvu (EACH) koje je u tu svrhu osnovalo pododbor „NASTAV“. „Podgrupa temeljnih komunikacijskih kurikuluma“ TEACH-a prihvatila je izazov za razvoj i postizanje konsenzusa o razvoju podučavanja komunikacije u cijeloj Europi. Mi smo u potpunosti podržali ovu inicijativu i razvili naš program u skladu s HPCCC-om.
Početni program ljetne škole SSCSM-BL može osim medicine uključivati ​​i razne zdravstvene djelatnosti, poput primalje, sestrinstva, farmacije, psihologije, stomatologije i fizioterapije. To bi imalo pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu - Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, i osiguralo bi vodeću poziciju USSM-a u području komunikacijskih vještina u medicini u Republici Hrvatskoj.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu