Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2017. godini.
 
Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.
 
Školama i radionicama smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Prijavitelji:
Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti.
 
Financiranje:
Financijska potpora se dodjeljuje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna.
 
Prihvatljive aktivnosti:
  • pripremni troškovi organizacije skupa/ škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
  • najam dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
  • tiskanje knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima;
  • ostali troškovi (usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača).
 
Rok za prijavu:
10. travnja 2017. godine

Detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje
  Ispiši stranicu