Poziv na sudjelovanje u pripremi i osmišljavanju Implementacijske strategije Obzora Europa

Poziv na sudjelovanje u pripremi i osmišljavanju Implementacijske strategije Obzora Europa

Rok za ispunjavanje upitnika je 15. rujna 2019. godine.

Glavna uprava za istraživanje i inovacije Europske komisije (DG RTD) uputila je poziv zainteresiranim dionicima sustava znanosti, istraživanja i razvoja za uključivanje u proces izrade Implementacijske strategije nadolazećeg Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor Europa.

Zaključno s 2020. godinom završava i Osmi okvirni program za istraživanje i razvoj Obzor 2020. te počinje novo programsko razdoblje s 2021. godinom i Obzorom Europa. Predloženi budžet za Obzor Europu, za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, iznosi 100 milijardi eura te ujedno predstavlja do sada najveće kolaborativno i multinacionalno ulaganje u znanost i istraživanje. Kroz programsko će razdoblje ova sredstva biti dostupna članicama EU-a, ali i brojnim drugim partnerima iz cijeloga svijeta. Europski parlament i Vijeće provizorno su usuglasili stajališta o zakonodavnom paketu Obzora Europa. Temeljem usuglašenih stavova slijedi donošenje Strateškog plana sa zadaćom preciznog postavljanja prioriteta za prve četiri godine novog okvirnog programa. Usporedno s ovim procesima, Komisija je započela i s izradom Implementacijske strategije Obzora Europa. Zadaća ovog instrumenta je omogućiti usmjeravanje pozornosti, planiranih aktivnosti i sredstava na pravila, procese, dokumente i smjernice kako bi one bile spremne za početak programa.

Sudjelovanje u ovom procesu za predstavnike institucija i pojedince moguće je putem ispunjavanja online obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: questionnaire(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation).
U upitniku se mogu izraziti stavovi i preporuke vezani uz različita područja važna za uspješnu provedbu Okvirnog programa Obzora Europa (tematska područja upitnika uključuju pitanja vezana uz izradu radnih programa Obzora Europa; postupak predaje i evaluacije projektnih prijedloga; Model Grant Agreement; diseminaciju i eksploataciju rezultata istraživanja projekata financiranih u sklopu Obzora Europa, podatke i izvještavanje; strategije provjere s naglaskom na ex-ante i ex-post provjere; primjenu pojednostavljenih izračuna troškova; obuhvata programa; digitalne transformacije; europska partnerstva te sinergije između programa financiranih iz sredstava EU).

Prije ispunjavanja upitnika, uputno je upoznati se s dokumentom Orientations towards the Implementation Strategy of the research and Innovation framework programme Horizon Europe. Ovo je savjetovanje vezano uz tekuće on-line savjetovanje “Horizon Europe Co.design 2021-2024”. Dokument predstavlja početnu točku otvaranja rasprave oko uvođenja novih ideja u Implementacijsku strategiju. U njemu se mogu pronaći temeljito razrađena pitanja sadržana u upitniku, kao i pojašnjenja značenja ponuđenih odgovora. Konačno, u ovom su dokumentu naglašeni rezultati evaluacije svakog od ispitivanih područja u postupku evaluacije provedbe te Implementacijske strategije Obzora 2020.

Rok za ispunjavanje upitnika je 15. rujna 2019. godine.


Izvor:Obzor2020

Ispiši stranicu