Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Mladen Boban
Zadaća je Zavoda uskladiti znanstvene i stručne aktivnosti da bi se omogućilo neometano izvođenje nastave kao temeljne fakultetske aktivnosti.
Uključenje članova Zavoda iz KBC-a Split u nastavne aktivnosti Katedre za farmakologiju znatno će olakšati organizaciju izvođenja te kvalitetu nastave iz farmakologije na studijskim programima koji uključuju teme iz kliničke farmakologije i racionalne farmakoterapije. Laboratorijski prostori i oprema koji su na raspolaganju Katedri za farmakologiju omogućili su uspješan rad i razvoj znanstvenih aktivnosti. 
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban 
Financirano od: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ 
Trajanje projekta: rujan 2014. - kolovoz 2019.

VET on Wine, Health and Responsible Drinking - Art de Vivre
EU L da Vinci parnership program
Trajanje projekta: 2012. - 2014.
Financirano od: MZOŠ 216-2160547-0537
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Boban
Financirano od: MZOŠ 2160547
Trajanje projekta: 2007. - 2013.
 
Poseban je izazov oživljavanje znanstvene aktivnosti na Odjelu za kliničku farmakologiju pri Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split. Kadrovskim i organizacijskim preustrojem treba omogućiti povoljne uvjete za provedbu kliničkih farmakoloških studija koje su primjerene statusu i veličini KBC-a Split. Uz potporu Fakulteta valja nastojati s Upravom KBC-a Split razgovarati o otklanjanju administrativnih ograničenja koji ometaju izvođenje kliničkih farmakoloških studija na značajnijoj razini.
Svim članovima Zavoda pomagat će se da aktivno sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima iz područja njihova užega interesa. 

Ustrojbene jedinice Zavoda za temeljnu i kliničku farmakologiju:

Pridružena radna jedinica:

  • Odjel za kliničku farmakologiju pri Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Split (voditelj: Jurica Nazlić, dr. med.)

Publikacije, udžbenici i poglavlja Zavoda Ispiši stranicu