FARMAKOLOGIJA

Katedra za farmakologiju osnovana je 1997. godine osamostaljenjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od osnutka do rujna 2015. godine kontinuirano je vodio prof. dr. sc. Mladen Boban. Od rujna 2015. do danas dužnost pročelnice Katedre obnaša izv. prof. dr. sc. Ivana Mudnić.

Organizacija rada na Katedri:
 
  - Pročelnica Katedre:
     izv. prof. dr. sc. Ivana Mudnić, dr. med.
 
  - Zamjenica pročelnice Katedre:
     doc. dr. sc. Diana Gujinović, mag. pharm.
 
  - Članovi Katedre:
     prof. dr. sc. Mladen Boban, dr. med.
     prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med.
     
dr. sc. Ana Marija Dželalija, mag. pharm.
     Marko Grahovac, dr. med.
     Marin Mornar, dr. med.
     Ana Marijanović Ukić, mag. chem., viši laborant


Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
 - Medicina
 - Dentalna medicina
 - Farmacija
 - Medical Studies in English
 - Poslijediplomski studij
 - Sveučilišni odjel zdravstvenih studijaTermini održavanja konzultacija sa studentima:
 prof. dr. sc. Mladen Boban, dr. med. : ponedjeljak 14:00-15:00
 prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med. : utorak i petak 12:30-13:30
 izv. prof. dr. sc. Ivana Mudnić, dr. med. : utorak i četvrtak 15:45-16:45
 doc. dr. sc. Diana Gujinović, mag. pharm.
-----------------------------------------
Nastavnici
Znanost   
Dodatni nastavni materijali:
   Priručnik o virtualnim pokusima
Ispiši stranicu