Mobilnost

Mobilnost dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog osoblja (osobe u znanstveno - umjetničkom, umjetničko - nastavnom, nastavnom, suradničkom i stručnom zvanju) te nenastavnog osoblja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu uređena je Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Medicinskog fakulteta.
Mobilnost je moguće ostvariti putem Erasmus + programa. Aktivnosti u okviru programa se provode u koordinaciji sa Odjelom za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu.
Erasmus kôd: HR SPLIT01

PIC: 999818189
OID: E10208520

Ispiši stranicu