Ljetna škola Medicina životnih navika utemeljena na dokazima

Ljetna škola Medicina životnih navika utemeljena na dokazimaBROŠURA - "Ljetna škola: Medicina životnih navika utemeljena na dokazima" (pdf)
LETAK - "Ljetna škola: Medicina životnih navika utemeljena na dokazima" (pdf)
 

Što je Medicina životnog stila i navika utemeljena na dokazima?
Medicina životnog stila nova je paradigma u medicini. Naš uobičajeni, konvencionalni pristup zapadne medicine najčešće se usredotočuje samo na liječenje simptoma kroničnih bolesti i to do kraja života pacijenata. Za razliku od ovog pristupa, medicina životnog stila i navika bavi se onim istinskim i osnovnim uzrocima vodećih zdravstvenih problema u našem modernom društvu. Ti osnovni uzroci kroničnih nezaraznih bolesti su naše svakodnevne navike, ugrađene u naše okruženje i društvene okolnosti.
 
Medicina životnog stila i navika definira se kao:

"grana medicine koja je utemeljena na dokazima u kojoj se sveobuhvatne promjene životnog stila (uključujući prehranu, tjelesnu aktivnost, upravljanje stresom, socijalnu podršku i izloženost okolišu) koriste za sprečavanje, liječenje i preokret napredovanja kroničnih bolesti rješavanjem njihovih osnovnih uzroka. Intervencije u životnim navikama uključuju procjenu zdravstvenog rizika, savjetovanje o promjeni zdravstvenog ponašanja i kliničku primjenu modifikacija životnog stila. Medicina životnog stila često se propisuje zajedno s farmakoterapijom i drugim oblicima terapije."

The European Lifestyle Medicine Organization, Available from:
https://eulm.org/what-is-lifestyle-medicine 

 
"medicinska specijalnost utemeljena na dokazima koja koristi terapijske pristupe promjene životnih navika, kao što je pretežno cjelovita hrana, prehrana temeljena na namirnicama biljnog podrijetla, redovita tjelesna aktivnost, adekvatan san, upravljanje stresom, izbjegavanje upotrebe rizičnih supstanci i drugi načini nefarmakoloških pristupa kako bi se spriječilo, liječilo i, često, izliječilo kroničnu nezaraznu bolest, koja se ponekad naziva i degenerativna kronična bolest."

Lifestyle Medicine Global Alliance. What is Lifestyle Medicine? Available from:
https://lifestylemedicineglobal.org/lifestyle-medicine/Tko može sudjelovati?
Studenti medicine, liječnici, medicinske sestre, nutricionisti, kineziolozi, psiholozi te svi drugi profesionalci iz područja biomedicine i zdravstva.
 
Nakon završene Ljetne škole, sudionici će:
1. Steći detaljno znanje o području medicine životnog stila i navika i njenom značaju za zdravlje pacijenata
2. Zauzeti pozitivan stav prema intervenciji promjene načina života i promicati primjenu ovog područja, na osobnoj razini i u svakodnevnoj medicinskoj praksi
3. Steći cjelokupni pogled na principe prehrane i njene uloge za zdravlje i za razvoj čestih kroničnih bolesti
4. Postati svjesni opsega i štetnosti epidemije pretilosti i znati kako podržati i pomoći osobama s prekomjernom težinom
5. Steći znanja i vještine u propisivanju tjelesne aktivnosti za promicanje zdravlja i kod osoba s kroničnim bolestima, znati kako procijeniti zdravstveni status i potrebnu razinu tjelesne aktivnosti te kako motivirati ljude na aktivnost
6. Shvatiti odnos između stresa i bolesti, kako se kronični stres izražava i koji su njegovi uzroci te steći alate za upravljanje vlastitim stresom i stresom svojih pacijenata
7. Ponoviti koje su štetnosti pušenja i dobiti alate za podršku pacijentima u prestanku pušenja
8. Saznati o odnosu između spavanja i zdravlja i dobiti alate za prepoznavanje i liječenje problema sa spavanjem
9. Dobiti iskustvo i različite alate za coaching, motivacijsko intervjuiranje i još mnogo toga, za vođenje konzultacija s pacijentima, čiji je cilj podrška i usmjeravanje prema pozitivnim zdravstvenim promjenama
 


Program (25 sati nastave tijekom jednog tjedna):
• Možemo li svi dostići (zdravu) stotu? Uvod u medicinu životnog stila i navika
• Medicina životnog stila i navika: tko, kako i zašto
• Osnove promjene ponašanja vezanih uz zdravlje
• Motivacijski intervju i drugi alati medicine životnog stila i navika
• Prehrana za život. Mediteranska prehrana kao primjer zdravog načina prehrane i načina života
• Spavati (dovoljno) ili ne spavati? Uloga sna u zdravlju i bolesti
• Kako započeti i ostati u pokretu? Uloga tjelesne aktivnosti u zdravlju i bolesti
• Kako i gdje pronaći odušak? Uloga stresa u zdravlju i bolesti
• Upotreba i zlouporaba tvari: kako prestati pušiti?
• Životni stil nasuprot farmakološkom pristupu
• Grupni seminari/radionice:

- Kreiranje zdravog i održivog prehrambenog plana
- Stres – zašto ga trebamo držati pod kontrolom? Kako?
- Kako biti dovoljno tjelesno aktivan? Na koji način?

  

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu