Odluka o rang listi kandidata_K171 Suradnja s partnerskim zemljama

Odluka o rang listi kandidata_K171 Suradnja s partnerskim zemljama

Mobilnost osoblja
Objavljena je odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2023. godini  Ispiši stranicu