Doktorska škola


Vijeće doktorske škole

DOKTORSKA ŠKOLA


Postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija

Medicinski fakultet u Splitu prvi je fakultet u RH koji je pokrenuo Doktorsku školu. Razlog pokretanja škole je bolja organizacija i racionalizacija poslijediplomskih studija objedinjavanjem zajedničkih obveznih predmeta i izbjegavanjem multipliciranja nastavnih sati za one sadržaje koji se mogu dijeliti među studijima. Doktorska škola nudi tri doktorska i jedan specijalistički studij.

Istraživačka čestitost - Kontrolna lista za doktorande i mentore (pdf)

Važno: Reakreditacija poslijediplomskih doktorskih studija

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI (18. prosinca 2015.):
Kandidatima koji su prijavili Povjerenstvu za doktorate temu doktorskog rada, odobrava se do 30. lipnja 2016. dovršetak postupka stjecanja doktorata znanosti prema uvjetima Pravilnika koji je vrijedio do 30. travnja 2014.
Izmjena se odnosi na odjeljak 12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE, članak 84.
Nakon navedenog datuma NEĆE se razmatrati zamolbe za ponovnim produžavanjem roka obrane doktorata prema starim uvjetima.

Klinička medicina utemeljena na dokazima
Biologija novotvorina
TRIBE - Translacijska istraživanja u biomedicini 
Klinička epidemiologija

Doktorski studiji:
Klinička medicina utemeljena na dokazima
Biologija novotvorina
TRIBE - Translacijska istraživanja u biomedicini

Specijalistički studiji:
Klinička epidemiologija
Medicina spavanja 

Obrazac za upis (pdf) (doc)

Dodatne informacije za pristupnike i studente doktorske škole:
Pisanje prijave teme i doktorske disertacije

PRAVILNICI:
Pravilnik o organizaciji ljetnih škola (srpanj 2022) (pdf)
Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti (svibanj 2018) [pdf
ODLUKA

Kontakt: phd@mefst.hr

Ured za poslijediplomske studije
Ines Matutinović, mag. iur.
Stručni suradnik
Telefon: 021 557 916
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr Ispiši stranicu