Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Rok za prijavu je 10. siječnja 2020. 

Hrvatska zaklada za znanost raspisuje

Natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti - Projekt razvoja karijera mladih istraživača

 
Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
Svi obrasci potrebni za prijavu na ovaj natječaj nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade.
 

 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Izvor:HRZZ Ispiši stranicu