Centar za medicinu utemeljenu na dokazima

Centar za medicinu utemeljenu na dokazima osnovan je 2018. godine s idejom da bude mjesto znanstvene izvrsnosti, kontinuirane edukacije i popularizacije medicine utemeljene na dokazima.

Unutar Centra djeluju znanstvenici i nastavnici sljedećih jedinica: Centar također usko surađuje sa Odjelom za znanstveni rad Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split i Uredom za znanost Fakulteta.


Misija i vizija Centra
Cilj svih djelatnosti Centra podizanje je razine znanstvene proizvodnje Fakulteta i KBC Split te poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Djelatnosti Centra također su potpora planovima Uprave Fakulteta vezanih uz što veću znanstvenoistraživačku i nastavnu povezanost s KBC-om Split. Objedinjenjem aktivnosti jedinica Fakulteta koje će biti uključene u rad Centra, potiče se združeno prijavljivanje na projekte i dobivanje novih izvora financiranja, kao i produbljena koordinacija znanstvene već postojeće suradnje među njima.


Aktivnosti Centra
Centar, kroz tijesnu suradnju s ostalim katedrama Fakulteta, posebice kliničkim katedrama, i zavodima, klinikama i odjelima KBC Split, pridonosi daljnjem razvoju već postojećih aktivnosti:
 • poticanje znanstvene suradnje između KBC-a i Fakulteta, potičući suradnju među znanstvenicima te nudeći pomoć u planiranju, provedbi i publiciranju znanstvenih istraživanja;
 • kontinuirana edukacija medicinskog osoblja u znanstvenoj metodologiji i metodološka izobrazba unutar specijalističkih studija;
 • sudjelovanje u nastavi na predmetima koji se izvode na Fakultetu, u sklopu diplomske i poslijediplomske nastave;
 • prijava na različite znanstvene i infrastrukturne projekte;
 • suradnja s drugim ustanovama s ciljem ostvarivanja navedenih ciljeva;
 • omogućavanje pristupa najsuvremenijim izvorima informacija (primjerice Cochrane Library);
 • popularizacija znanosti;
 • pružanje komercijalnih usluga savjetovanja iz područja medicine utemeljene na dokazima.
Posebna se pažnja posvećuje radu sa studentima, koji se aktivno uključuju u sve aspekte rada Centra kako bi stjecali znanje i iskustva u medicini utemeljenoj na dokazima i tako bolje pripremili za profesionalni rad nakon diplome.


Aktivni i nedavni projekti
 • H2020 EnTIRE: Mapping Normative Frameworks for EThics and Integrity of Research, od 2017. (skupina prof. dr. sc. A. Marušić, dr. med.)
 • H2020 VIRT2UE: Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity, od 2018. (skupina prof. dr. sc. A. Marušić, dr. med.)
 • H2020 SOPs4RI: Standard Operating Procedures for Research Integrity, od 2019. (skupina prof. dr. sc. A. Marušić, dr. med.)
 • ERASMUS+ projekt na Sveučilištu u Splitu – European University of the Sea, od 2019. (prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. je suradnik na projektu)
 • ERASMUS+ projekt na Sveučilištu u Splitu – Personalized Medicine Inquiry-Based Education, od 2019. (prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med., Ružica Tokalić, dr. med., Marin Viđak, dr. med. – suradnici na projektu)
 • ERASMUS+ projekt na Sveučilištu u Splitu – Integration of Transversal skills into healthcare and social care higher education and curriculum, od 2020. (prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. – suradnica na projektu)
 • ERASMUS+ projekt na Sveučilištu u Splitu – Evidence Implementation in Clinical Practice, od 2021. (doc. dr. sc. Tina Poklepović Peričić, dr. dent. med.)
 • HRZZ projekt: Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti, ProDeM, od 2020. (voditeljica: prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med.)

Članovi
Prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med.
Prof. dr. sc. Darko Duplančić, dr. med.
Dr. sc. Ivan Buljan
Nensi Ćaćić, dr. med. dent.
Mariano Kaliterna, dr. med.
Jakov Matas, dr. med.
Dr. sc. Antonija Mijatović
Rea Roje, mag. Iur.
Marija Franka Žuljević, dr. med.


Dokumenti


Suradne ustanove

Centar ostvaruje suradnju s istraživačima iz drugih ustanova u inozemstvu, kao i s kolegama s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te kolegama iz Centrom za medicinu utemeljenu na dokazima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Preko Hrvatskog Cochranea Centar surađuje s nizom partnera, koji uključuju predstavnike javnosti i znanstveno-stručne organizacije.


Međunarodna članstva i aktivnosti
European Association of Science Editors (EASE) 
Committee on Publication Ethics (COPE) 
European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 
Guidelines International Network (GIN)

Informacije za javnost - kako bolje razumjeti rezultate zdravstvenih istraživanja Ispiši stranicu