Centar za medicinu utemeljenu na dokazima

Centar za medicinu utemeljenu na dokazima osnovan je 2018. godine s idejom da bude mjesto znanstvene izvrsnosti, kontinuirane edukacije i popularizacije medicine utemeljene na dokazima.
 
Unutar Centra djeluju znanstvenici i nastavnici sljedećih jedinica:
Centar također usko surađuje sa Odjelom za znanstveni rad Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split i Uredom za znanost Fakulteta.

Misija i vizija Centra
Cilj svih djelatnosti Centra podizanje je razine znanstvene proizvodnje Fakulteta i KBC Split te poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Djelatnosti Centra također su potpora planovima Uprave Fakulteta vezanih uz što veću znanstvenoistraživačku i nastavnu povezanost s KBC-om Split. Objedinjenjem aktivnosti jedinica Fakulteta koje će biti uključene u rad Centra, potiče se združeno prijavljivanje na projekte i dobivanje novih izvora financiranja, kao i produbljena koordinacija znanstvene već postojeće suradnje među njima.


Aktivnosti Centra
Centar, kroz tijesnu suradnju s ostalim katedrama Fakulteta, posebice kliničkim katedrama, i zavodima, klinikama i odjelima KBC Split, pridonosi daljnjem razvoju već postojećih aktivnosti:
  • poticanje znanstvene suradnje između KBC-a i Fakulteta, potičući suradnju među znanstvenicima te nudeći pomoć u planiranju, provedbi i publiciranju znanstvenih istraživanja;
  • kontinuirana edukacija medicinskog osoblja u znanstvenoj metodologiji i metodološka izobrazba unutar specijalističkih studija;
  • sudjelovanje u nastavi na predmetima koji se izvode na Fakultetu, u sklopu diplomske i poslijediplomske nastave;
  • prijava na različite znanstvene i infrastrukturne projekte;
  • suradnja s drugim ustanovama s ciljem ostvarivanja navedenih ciljeva;
  • omogućavanje pristupa najsuvremenijim izvorima informacija (primjerice Cochrane Library);
  • popularizacija znanosti;
  • pružanje komercijalnih usluga savjetovanja iz područja medicine utemeljene na dokazima.
Posebna se pažnja posvećuje radu sa studentima, koji se aktivno uključuju u sve aspekte rada Centra kako bi stjecali znanje i iskustva u medicini utemeljenoj na dokazima i tako bolje pripremili za profesionalni rad nakon diplome.


Aktivni i nedavni projekti

Hrvatska zaklada za znanost (glavni istraživač: Ana Marušić)
Professionalism in Health: Decision making in practice and Science (ProDem)
Duration: Jan 2020 - Dec 2023

Professionalism in Health (ProHealth)
Duration: Oct 2015 - Oct 2019


EU-projekti (suradnik, voditelj radnog paketa: Ana Marušić)

Obzor Europe
improving Reproducibility In SciencE (iRISE)
Duration Sep 2023 - Aug 2026

improving Research Ethics Expertise and Competencies to Ensure Reliability and Trust in Science (iRECS)
Duration: Oct 2022 -  Sep 2025

Obzor 2020

Standard Operating Procedures for Research Integrity  (SOPs4RI)
Duration: Jan 2019 - Jan 2022

Mapping Normative Frameworks for EThics and Integrity of REsearch (EnTIRE)
Duration: May 2017 - May 2021

Virtue based ethics and Integrity in Research: Train the Trainer program for Upholding the principles and practice of the European Code of Conduct for Research Integrity (VIRT2UE)
Duration: Jun 2018 - Jun 2021

Higher Education Institution and Responsible Research and Innovation (HEIRRI)
Duration: Sep 2015 - Aug 2018
 
COST Action New Frontiers of Peer Review (PEERE)
Duration: May 2014 - May 2015


Članovi
prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med.
prof. dr. sc. Darko Duplančić, dr. med.
Nensi Bralić, dr. med. dent.
Mariano Kaliterna, dr. med.
Jakov Matas, dr. med.
Dr. sc. Antonija Mijatović
Dora Pejdo, mag. psych.
doc. dr. sc. Tina Poklepović Peričić, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Marija Roguljić, dr. med. dent.
Luka Ursić, mag. hist.
Miro Vuković, dr. med.
Marija Franka Žuljević, dr. med.


Dokumenti


Suradne ustanove

Centar ostvaruje suradnju s istraživačima iz drugih ustanova u inozemstvu, kao i s kolegama s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te kolegama iz Centrom za medicinu utemeljenu na dokazima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Preko Hrvatskog Cochranea Centar surađuje s nizom partnera, koji uključuju predstavnike javnosti i znanstveno-stručne organizacije.


Međunarodna članstva i aktivnosti
European Association of Science Editors (EASE) 
Committee on Publication Ethics (COPE) 
European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 
Guidelines International Network (GIN)

Informacije za javnost - kako bolje razumjeti rezultate zdravstvenih istraživanja Ispiši stranicu