Medicinska humanistika

KATEDRA ZA MEDICINSKU HUMANISTIKU

             

2. Nastavnici i suradnici

L’amour général de l’humanité
3. Kolegiji po studijima:
  - Medicina
  - Dentalna Medicina
  - Farmacija
  - Fizoterapija
  - Sestrinstvo

4. Zakoni i kodeksi

5. Poveznice 
                     
     
Ispiši stranicu