Poticanje razvoja znanstvene djelatnosti za institucije

Poticanje razvoja znanstvene djelatnosti za institucije

ERC projekti i koordinatori projekata financiranih iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) donijelo je Odluku o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti za javne znanstvene organizacije koje sudjeluju u ERC projektima i koordinatore projekata financiranih iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije.
 

Navedenom Odlukom omogućava se odobravanje najviše dva suradnička radna mjesta asistenta ili poslijedoktoranda (ili njihova kombinacija) na određeno vrijeme, za potrebe provedbe znanstvenih istraživanja na projektima i pod uvjetima koji su definirani Odlukom.
 
Na ovaj način Ministarstvo želi potaknuti sudjelovanje javnih znanstvenih organizacija u projektima Okvirnog programa u ulozi koordinatora RIA i IA projekata. Također je cilj potaknuti sudjelovanje u ERC projektima kao osobito kompetitivnoj aktivnosti Programa, kojom se omogućava formiranje vrhunskih istraživačkih timova, te sudjelovanje u horizontalnim aktivnostima Programa koje doprinose strukturnim promjenama u institucijama (ERA chair) i uspostavi ili unapređenju centara izvrsnosti (Teaming-faza 2).
Upućujemo vas da, prilikom traženja suglasnosti Ministarstva za zapošljavanje temeljem navedene Odluke, postupate sukladno proceduri propisanoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), odnosno na isti način kao i prilikom traženja suglasnosti za zapošljavanje na, primjerice, upražnjena sistematizirana radna mjesta, a s pozivom na točku II. stavak 1. alineju 2., 3. i 4. navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Ujedno MZO podsjeća na mjere potpore koje se mogu koristiti za pomoć u prijavi i povećanju kvalitete provedbe projekata u okviru Obzora 2020., o kojima se može informirati putem mrežnih stranica Ministarstva (poveznica) i dodatno na e-mail adresi O2020_mjere_2018@mzo.hr.

MZO koordinatorica nacionalnih osoba za kontakt za Obzor 2020 je gđa. Željka Skočilić.


Izvor:MZO

Ispiši stranicu