ERASMUS+, KA1: Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

ERASMUS+, KA1: Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus
U okviru programa Erasmus+ otvoren je natječaj „Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus“ u svrhu doprinosa ciljevima strategije "Europa 2020" i strateškog okvira "Obrazovanje i osposobljavanje 2020".
 
Cilj aktivnosti Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus je:
  • poticati poboljšanja u kvaliteti, inovacijama i internacionalizaciji u institucijama visokog obrazovanja;
  • povećati kvalitetu i atraktivnost Europske zone visokog obrazovanja i poduprijeti djelovanja Unije u području visokog obrazovanja nudeći pune stipendije studentima na diplomskoj (Master) razini diljem svijeta;
  • poboljšati razinu kompetencija i vještina studentima na diplomskom studiju, pogotovo združenih diplomskih studija na tržištu rada preko povećanog sudjelovanja poslodavaca.
Rok za prijavu je 16.2.2017.
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.
  Ispiši stranicu