Obvezni predmeti

Metodološki predmeti

1. Principi istraživanja u biomedicini (prof.dr.sc. Damir Sapunar)
     Podpredmeti: 
     Uvod u znanstveni rad
     Pretraživanje medicinskih informacija
     Pisanje znanstvenog rada
     Procjena vrijednosti znanstvenog članka
     Pisanje znanstvenih projekata
     Opća biostatistika
     Upravljanje laboratorijem i znanost o laboratorijskim životinjama
     Izrada plana istraživanja

2. Prenosive vještine (prof.dr.sc. Livia Puljak)
     Podpredmeti:
     Vještine potrebne znanstveniku
     Komunikacijske i prezentacijske vještine
     Etika u istraživanjima
     Poduzetništvo i transfer tehnologije

 

Ispiši stranicu