Dobra laboratorijska praksa

Dobra laboratorijska praksa

Sve veći broj projekata i suradnji predstavlja potrebu definiranja standarda izvrsnosti od kojih značajnu ulogu ima primjena i implementacija Nacionalne strategije gospodarenja otpadom, zaštite okoliša, provedba dobre laboratorijske prakse (DLP) i zaštite na radu. Ove strategije su nedjeljive u odnosu na Strategiju rasta i razvoja Fakulteta, posebno u smislu znanstvene produktivnosti i prepoznatljivosti na međunarodnoj razini.


Poštovani korisnici laboratorija

Molimo vas da pravilno sortirate svoj otpad:
 • infektivni otpad mora se bacati u za to predviđene kante prikazane dolje na slikama. Pune kante se ne smiju pretrpavati smećem tako da se ne mogu zatvoriti poklopcem, već se uzima nova, prazna kanta. Male kante služe za bacanje oštrih predmeta (lancete, igle, nastavci od pipete itd.), a velike crne kante služe za bacanje svog ostalog infektivnog otpada.
 • biološki otpadni materijal se odlaže u za to predviđene ledenice na -20 °C (pitati upute od osoblja).
 • ostali otpad poput kaljača, kapa, rukavica i ubrusa koji nisu bili u dodiru s infektivnim materijalom baca se u obične kante za smeće.
Kante za infektivni otpad:

 

Kante za ostali otpad:

 


Osnovna pravila u radu s biološkim materijalima
 
 1. Koristite zaštitnu opremu tijekom rada sa biološkim materijalom (laboratorijsku kutu ili jednokratno zaštitno odijelo, rukavice, jednokratnu kapu).
 2. Zaštitnu oprema koju koristite za rad sa staničnim kulturama čuvajte odvojeno od odjeće koju koristite inače u laboratoriju.
 3. Prije početka rada u laminaru upalite UV svjetlo potom prebrišite radnu površinu 70% alkoholom, kao i sve što unosite potrebno za rad (stalke, tipseve, flomastere,...).
 4. Ne zatrpavajte radne površine! Posebno vodite brigu da ne odlažete stvari u prednjem i stražnjem dijelu laminara koji mora biti slobodan za pravilan protok zraka.
 5. Pravilno označite svoje stanice, tubice i medije sa datumom, sadržajem i inicijalima istraživača.
 6. Osigurajte vlastiti potrošni materijal koji vam je potreban za rad.
 7. Pridržavajte se pravila o zbrinjavanju otpada kako ne bi ugrozili jedni druge.
 8. Po završetku rada očistite sve radne površine i kratko ostavite UV svjetlo u laminaru prije potpunog gašenja.
 9. Provjerite povremeno prisustvo mikroplazmi u svojim stanicama. Ako uočite bilo kakvu kontaminaciju, obavijestite sve istraživače koji trenutno rade u Pokus 2.
 10. Stanične kulture se čiste svaka dva tjedna! Održavaju je istraživači koji rade sa stanicama. Čišćenje uključuje: dezinfekciju inkubatora i promjenu vode, brisanje laminara 70% etanolom, izmjena vode u vodenoj kupelji (ddH2O) i dezinfekcija kupelji s alkoholom, dezinficiranje površina na mikroskopu koje se često diraju (stolić, mikro- i makro-vijak, okulari i sl.) te brisanje stola i sudopera.

Hvala što se pridržavate pravila rada u laboratoriju i dobre laboratorijske prakse! Ispiši stranicu