Podrška razvoju Centara kompetencija

Podrška razvoju Centara kompetencija
Otvoren je poziv "Podrška razvoju Centara kompetencija" s ciljem iskaza interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na ograničeni Poziv i formiranja liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na ograničeni Poziv.
 
Ograničeni poziv provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1 - Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.
 
Obzirom da je Medicinski fakultet službeno dio CEKOM-a za personaliziranu medicinu, zainteresirani se mogu prijaviti preko modela 1.A.
 
Uvjet za prijavu je dokazana suradnja s najmanje dva (2) poduzetnika i po potrebi jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (javnih ili privatnih) na projektima istraživanja i razvoja.
 
Rok za prijavu je 18. listopada 2016.
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje. Ispiši stranicu