Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2018. godinu

Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2018. godinu


Rok: 11. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA, Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost na temelju članka 13. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost raspisuje:

NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA
ZA ZNANOST ZA 2018. GODINU

1. Nagrada za životno djelo

2. Godišnja nagrada za znanost za:

  • značajno znanstveno dostignuće znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad,
  • znanstveno otkriće za međunarodno prepoznati znanstveni rad,
  • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima


Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

  • prirodne znanosti
  • tehničke znanosti
  • biomedicina i zdravstvo
  • biotehničke znanosti
  • društvene znanosti
  • humanističke znanosti.

Državne nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske. Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje.
Za kandidature za godišnje nagrade za znanost iz točaka 2., 3. i 4. natječaja u obrazloženju je potrebno posebno istaknuti dostignuća kandidata u godini za koju se nagrada podjeljuje.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: sveučilišta i njihove sastavnice, veleučilišta i visoke škole, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost, kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj se podnosi na obrascima koji sadrže upute o prilozima koji se dostavljaju kao sastavni dio prijave. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi: Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Rok za podnošenje poticaja je do 11. veljače 2019. godine.

Izvor:MZO

Ispiši stranicu