Odobrene financijskoe potpore radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini

Odobrene financijskoe potpore radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava 

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini (Klasa: 402-07/17-06/00002, Urbroj: 533-19-17-0001) od 25. travnja 2017. i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2017. godini financijsku potporu za rad 52 znanstvene i znanstvenostručne udruge u ukupnome iznosu od 1.134.449,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 74 uredno pristigla zahtjeva te je, na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Financijska potpora znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama u 2017. godini

Detaljnije informacije možete dobiti preko poveznice ili u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-udruge@mzo.hr.

Ispiši stranicu