Genetska istraživanja bolesti štitnjače

Genetska istraživanja bolesti štitnjače

Osnovna ideja istraživanja je pomoći u razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s funkcijom štitnjače i mehanizama nastanka bolesti štitnjače.

Genetska istraživanja bolesti štitnjače

 Genetic analysis of thyroid disorders
Voditeljica laboratorija
  
 Prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica

 Pročelnica Katedre za medicinsku biologiju,
 Predstavnica Republike Hrvatske u Vijeću međunarodne organizacije European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Opis istraživanja
Hashimotov tiroiditis (HT) je najučestalija autoimuna bolest i najrasprostranjeniji endokrinološki poremećaj. Definira se kao kronična upala štitnjače pri kojoj dolazi do infiltracije imunih stanica u štitnjaču što može poremetiti njenu funkciju i uzrokovati hipotireozu. Smatra se da važnu ulogu u razvoju i kliničkoj manifestaciji bolesti imaju genetski i okolišni čimbenici, koji do sada nisu sustavno istraživani. Kroz nekoliko znanstvenih projekata, naša grupa ima za cilj pronaći nove genetske i okolišne čimbenike koji sudjeluju u nastanku HT-a.  U okviru Uspostavne potpore Hrvatske zaklade za znanost „Cjelogenomska analiza povezanosti Hashimotovog tiroiditisa“ formirana je biobanka bioloških uzoraka 500 ljudi oboljelih od HT-a kojima su izmjereni brojni fenotipovi te su im određeni genotipovi na razini cijeloga genoma. Prvi cilj istraživanja je određivanje genetskih varijanti koje su uključene u razvoj HT-a koristeći cjelogenomsku analizu povezanosti genotipova. U drugom dijelu istraživanja ćemo sustavno analizirati brojne prikupljene podatke o medicinskom statusu, životnom stilu, prehrani, biokemijske parametre, protutijela na antigene iz hrane i virusne antigene u cilju što boljeg razumijevanja utjecaja okolišnih čimbenika na razvoj HT-a.
Zaključno, osnovna ideja istraživanja je pomoći u razumijevanju temeljnih bioloških putova povezanih s funkcijom štitnjače i mehanizama nastanka bolesti štitnjače, a sve u cilju poboljšanja liječenja bolesti i razvoja novih prevencijskih, dijagnostičkih i terapijskih  metoda.

Projekti

Analiza uloge vitamina D s pojavom i kliničkom manifestacijom bolesti Hashimotov tireoiditis

Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
Izvor financiranja: Zaklada HAZU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trajanje projekta: 1. siječnja 2020 - 31. prosinca 2020.

Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: rujan 2014. - siječanj 2018.

Analiza imunološkog odgovora na proteine iz hrane u nastanku Hashimotovog tiroiditisa
Voditelj projekta: izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica
Izvor financiranja: Zaklada Adris 
Trajanje projekta: studni 2016. - studeni 2017.
 
Članovi tima/ suradnici
izv prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, dipl. ing. biol., glavni istraživač [HREN]
prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, suradnik - istraživač [CV]
izv. prof. dr. sc. Ante Punda, suradnik - istraživač  [CV
prof. dr. sc. Veselin Škrabić, suradnik - istraživač  [CV]
doc. dr. sc. Maja Barbalić, suradnik - istraživač  [CV]
dr. sc. Vesela Torlak, suradnik - istraživač [CV]
mr. sc. Sanda Sladić, suradnik - istraživač [CV]
mr. sc. Ana Barić, suradnik - istraživač [CV]
dr. sc. Luka Brčić, doktorand [CV]
Ivana Gunjača, dipl.ing.mol.bio., suradnik - istraživač [CV]
Dean Kaličanin, mag.biol. i eko.mora, suradnik - istraživač [CV]
Jolanda Kunjašić, lab. tehničar 
Planovi budućih istraživanja 
U budućnosti planiramo nastaviti s prikupljanjem uzoraka i proširivanjem istraživane skupine ljudi oboljelih od HT-a. Planiramo nastaviti započete ciljeve pronalaženja genetskih i okolišnih odrednica bolesti određivanjem (sekvencioniranjem) nukleotida na razini egzoma/genoma te mjerenjem dodatnih relevantnih fenotipova iz uskladištenih seruma.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi
 

Područja istraživanja: štitnjača, Hashimotov tiroiditis, hipotireoza, cjelogenomska analiza povezanosti, genetska varijanta, genetska epidemiologija, okolišni čimbenici, protutijela na štitnjaču, protutijela na antigene iz hrane, protutijela na virusne antigene

Ispiši stranicu