Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu


Rok za podnošenje prijedloga je 5. ožujka 2019.

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu


Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Natječaj radi dodjele „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2018. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja te pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani s odgojem i obrazovanjem da predlože kandidate/kandidatkinje:

  1. za nagradu za životno djelo
  2. za godišnju nagradu.

Predloženi kandidati/kandidatkinje za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika/djelatnice i stručnjaka/stručnjakinje, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima te grupi znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkoga rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Za Nagradu se mogu predlažiti: istaknuti pojedinci u odgojno-obrazovnome sustavu (praktičari), pedagoški pisci (pisci udžbenika, metodičkih priručnika, članaka, prikaza, recenzija), autorski timovi odnosno skupine pojedinaca za inovacijske ili druge značajne pedagoške projekte te znanstvenici čije je područje znanstvenoga rada i interesa usko povezano s teorijom i praksom u odgoju i obrazovanju.

Nagrada se dodjeljuje za doprinos razvoju i unapređenju odgojno-obrazovnoga sustava u njegovim pojavnim oblicima na lokalnoj i državnoj razini.

Rok za podnošenje prijedloga je 5. ožujka 2019. godine.

Obrasci se mogu preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Izvor:MZO

Ispiši stranicu