Članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2018. godinu

Članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2018. godinu

Rok prijave je do 16. travnja 2018.

Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2018. godinu.

Sukladno ovome javnome pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore javnim, znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnoga društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2018. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - razina 2. članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove.

Korisnici potpore:
Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije te organizacije civilnoga društva - znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge. 
Znanstvenom, odnosno znanstveno-stručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje je osnovano te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Rok za podnošenje prijava:
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno s danom 16. travnja 2018. godine.
Prijave s poštanskim pečatom nakon 16. travnja 2018. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Više detalja kao i potrebna dokumentacija nalaze se na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izvor: MZO

Ispiši stranicu