Program

Trajanje studijskog programa: 1 tjedan / 5 dana (FTE)
Minimalni broj ECTS potreban za završetak studija: 2.0

Kolegiji
- Uvod u cirkadijanski ritam
- cirkadijanski ritam i san
- Neuroendokrinologija poremećaja spavanja cirkadijanskog ritma
- poremećaji spavanja cirkadijanskog ritma
- poremećaji spavanja cirkadijanskog ritma: liječenje

Ciljevi kolegija
Cilj je kolegija naučiti studenta osnovama kronobiologije i
cirkadijanski ritmovi kod ljudi i životinja, kao i da daju pregled više
povijest i razvoj neuroznanosti i medicine spavanja s naglaskom na
najvažnija otkrića.

Ishodi učenja
- Opisati, identificirati i objasnitineurofiziologiju i kronobiologiju sna i
budnost
- Navestii opisati promjene koje se događaju u različitim sustavima (kardiovaskularni,
respiratornog, gastrointestinalnog i endokrinog sustava) tijekom spavanja i budnosti.
- Analizirati i ugraditi kontrolne mehanizme odgovorne za regulaciju sna
i budnosti.
- Opisati i usporediti cirkadijanski ritam ljudi i životinja.
- Kritički ocjenjivati obrazovne materijale, sudjelovati u argumentiranim raspravama i
konstruktivnim  mišljenjima.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta

Ispiši stranicu