Nastava


PREDMETI
Prva godina: Metodološki predmeti
Druga godina: Izborni predmeti studija TRIBE

NASTAVNI MATERIJALI
Uvodno predavanje TRIBE
Interesting lectures

Upute za prijavu doktorske disertacije
Javna rasprava o temi disertacije i skupni ispit
Izrada i hodogram doktorske disertacije
Izvješća
Upute za pripremu prezentacija 

Ljetne škole

Pravilnici
Aktualni pravilnik i njegova dopuna:

Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti [pdf] *
Regulations on University postgraduate studies and process  of earning a doctor of science degree - consolidated text (2015) [pdf].
Ugovor koji pristupnici potpisuju u trenutku upisa
Ugovor između mentora i studenta
Stari pravilnici:
Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim studijima
Pravilnik o stjecanju doktorata znanosti 

Tehnički detalji
Upisi u prvu i više godine
Ponavljanje godine
Školarina
Razlikovna godina
Priznavanje predmeta sa stručnoga studija
Prijelaz s drugog studija
Individualizirani program
Otvaranje e-pošte i AAIedu identiteta
Tko može biti mentor na doktoratu?
Upis studenata koji nisu iz Splita
  Ispiši stranicu