Nastava

Nastava

Nastava na Fakultetu se odvija u turnusima, a za detaljan prikaz odvijanja nastave objavljeni su rasporedi po studijskim smjerovima.

Katedre su temeljni ustrojbeni oblik nastavnog rada Fakulteta, čiji broj i nazivi se uređuju Pravilnikom o studiju. Obveza je katedre da provodi i usklađuje dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, da se brine o unapređenju svih oblika nastavne djelatnosti, o izboru i napredovanju kadrova koji sudjeluju u nastavi i svim drugim pitanjima važnim za efikasno odvijanje nastave.  

Studij Medicine -raspored turnusa po godinama
Studij Dentalne medicine - raspored turnusa po godinama
Studij Farmacije - raspored turnusa po godinama Ispiši stranicu