Poziv za identifikaciju komercijalnih usluga Sveučilišta u Splitu

Poziv za identifikaciju komercijalnih usluga Sveučilišta u Splitu
Sveučilište u Splitu započelo je izradu formalnog i procesnog okvira za pružanje usluga na međunarodnom tržištu. S tim ciljem otvoren je poziv za identifikaciju komercijalnih usluga, namijenjen svim istraživačima koji su zainteresirani za pružanje usluga na međunarodnom tržištu.
 
Poziv je kontinuirano otvoren, s kvartalnim rokovima za sistematizaciju i javnu objavu zaprimljenih prijedloga. Pod terminom usluga smatraju se sve usluge koje inače sastavnica, grupa znanstvenika ili pojedinac pružaju, a koje se mogu raditi ispred i u ime Sveučilišta, što je osnovni zahtjev stranog partnera.
 
Poziv koji sadrži detaljnije informacije, a koji je uputio prorektor za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Alen Soldo, možete pronaći ovdje.
 
Link na obrazac: http://goo.gl/forms/BDmc691Jo1 Ispiši stranicu