EBM

DOKTORSKI STUDIJ - KLINIČKA MEDICINA UTEMELJENA NA DOKAZIMA

Zašto EBM?
Temeljni razlog za pokretanje studija Medicina utemeljena na dokazima (evidence based medicine, EBM) jest poticaj razvoju kliničkih istraživanja koji pridonose razumijevanju etiopatogeneze bolesti, unapređuju dijagnostiku, terapiju i prevenciju te poboljšavaju pouzdanost prognoze. Takva translacijska istraživanja prenose rezultate bazičnih istraživanja u kliničku praksu integrirajući ih s kliničkim iskustvom i značajkama bolesnika.

EBM je nezaobilazni postupak u kliničkih istraživanja, ali i u rješavanju svakodnevne kliničke problematike. To je svjesna, jasna i razborita primjena najboljih mogućih dokaza pri odlučivanju o skrbi pojedinog bolesnika. Postupak EBM obuhvaća pronalaženje znanstveno-istraživalačkih rezultata, njihovu kritičku procjenu glade pouzdanosti, kliničke valjanosti i primjenjivosti, primjenu i procjenu uspješnosti primjene glede unapređenja skrbi bolesnika. Stoga EBM pruža nepristrani i svrsishodni postupak prilaženju istraživačkom problemu, kritičkom postavljanju problematike i hipoteze istraživanja te vrednovanju i tumačenju rezultata.

Doktorski studij EBM tako je koncipiran da osposobljava polaznike posebno za kliničke znanstvenike, kompetentne u provođenju različitih oblika translacijskih i kliničkih istraživanja te primjeni EBM u kliničkoj praksi.

Lista kandidata EBM studij 2021./2022. (pdf)

Kanidati koji ostvaruju pravo na upis prve godine Kliničke medicine utemeljene na dokazima u akademskoj godini 2023./2024. (pdf)

​Elaborat (pdf)

​Plan i program studija  (pdf)

NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ KLINIČKA MEDICINA UTEMELJENA NA DOKAZIMA 2023./2024.

Voditelji studija:

prof. dr. sc. Željko Dujić [CV, pdf
zeljko.dujic@mefst.hr

izv. prof. dr. sc. Ivana Kolčić [CV, pdf]
ivana.kolcic@mefst.hr

Kontakt: phd@mefst.hr

Služba za znanost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu
Telefon: ++ 385 21 557 901
Fax: ++385 21 465 304

Ines Matutinović, mag. iur.
Stručni suradnik
Telefon: 021 557 916
E-mail: ines.matutinovic@mefst.hr

Julija Pusic, dipl. iur.
Phone: 021 557 816
Fax: 021 465 304
E-mail: julija.pusic@mefst.hr

Ispiši stranicu